เลิกทำตลาด! สินค้า Schneider แมกเนติก คอนแทคเตอร์(Magnetic Contector) ในรุ่น TeSys F

TeSys Giga VS TeSys F Schneider Electric ยกเลิกการทำตลาด แมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า ในตะกูล TeSys F ที่ใช้กับงาน Hevvy Duty สำหรับมอเตอร์ AC3 ขนาด 115-800A ซึ่งรุ่นที่จะมาใช้งานทดแทนแทนคือ TeSys Giga โดยจะมีขนาดความกว้างลดลงจากเดิม 35% เมื่อเทียบกับ TeSys

Read More