ทำไมเราจำเป็นต้องวัดการสั่นสะเทือน?

การแข่งขันทางธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและความต้องการของตลาด ทำให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เครื่องจักรที่ใช้งานตลอดเวลาไม่มีการหยุดพัก นานวันจะทำให้เครื่องจักรทรุดโทรมหรือเสียหายได้ ไม่ว่าจะมีอาการเสียงดังผิดปกติ,สั่นสะเทือน,ความร้อนและอื่นๆที่เกิด ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและสภาพจิตของพนักงานแย่ลง จนกระทั่งเมื่อเครื่องจักรเกิดการ Breaks Down หรือพังเสียหาย ผลกระทบที่ได้รับอันดับแรกเลย นั้นก็คือ “เสียเงินก้อนใหญ่” คุณต้องใช้จ่าย เงินมากมายเพื่อทำการซ่อมแซมเครื่องจักรและอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น ค่าอะไหล่, ค่าเเรงทีมงานช่างซ่อม เป็นต้น เมื่อใช้จ่ายค่าซ่อมแซมแล้วมาควบคู่กับ “ใช้เวลาในการซ่อมบำรุง” แน่นอนว่าการซ่อมบำรุงต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรที่จะตรวจสอบหาสาเหตุของอาการเสียของเครื่องจักร หาอะไหล่ซ่อมแซม หาทีมงานซ่อม วางแผนการซ่อม ซึ่งอาจจะเพิ่มเวลาให้มาขึ้นไปอีก ทำให้เสียเวลาในการผลิตและเสียรายได้ ซึ่งผลกระทบโดยภาพรวมคือ“โอกาสในการทำกำไรน้อยลง”ถ้าเกิดการหยุดผลิตสินค้าไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม กำไรที่ได้จากสินค้าลดลงเพราะต้นทุนสินค้าต่อชิ้นมีราคาสูงขึ้น ป้องกันเครื่องจักรของคุณก่อนที่จะได้เกิดปัญหาเหล่านี้

Read More

แนะนำการดูสเปคของใบเกลียวลำเลียง

สกรูลำเลียง(Screw Conveyor) เป็นอุปกรณ์เชิงกลที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับขนถ่ายวัสดุต่างๆ ส่วนมากจะนิยมใช้ในการขนถ่ายวัสดุปริมาณมวล เช่น แป้ง,ข้าว,ทรายแห้ง,ซีเมนต์,เม็ดพลาสติกและเมล็ดธัญพืชการเกษตร เป็นต้น สกรูลำเลียงจะมีชิ้นส่วนประกอบหลักที่สำคัญประกอบด้วย 3 อย่างหลักๆ คือ – รางตัวถังหรือท่อลำเลียง– ใบเกลียวสกรูขนถ่าย – ต้นกำลังขับหรือมอเตอร์ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในแนวระนาบหรือแนวลาดเอียง เช่น รางสกรูลำเลียง (Screw Chute Conveyor) ลำเลียงในแนวระนาบ ,ท่อสกรูขนถ่าย (Screw Pipe Conveyor) ลำเลียงในแนวลาดเอียง ขึ้นอยู่ว่าผู้ใช้งานต้องการลำเลียงวัสดุอะไร ในทิศทางไหน

Read More

[Koyo] Monitor PLC ผ่าน Smart Phone/Tablet ด้วย Ladder Tool

คุณเคยเจอปัญหาในการไปหน้างานเพื่อ monitor ladder ของ PLC ที่ต้องแบก Laptop และสายเคเบิลเชื่อมต่อไปที่หน้างาน เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ PLC Ladder Tool เป็น application บนระบบ Android ทำให้สามารถ monitor ladder ของ PLC ผ่านทาง smart phone หรือ tablet นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไข ladder และสั่ง run/stop

Read More

หลักการคำนวณหาพิกัดน้ำหนักของ Load Cells

ปัญหาที่พบบ่อยตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนโหลดเซลล์บ่อยๆก็คือ โหลดเซลล์เสียหาย อันเนื่องมาจากการเลือกใช้พิกัดน้ำหนักของโหลดเซลล์ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน ฉะนั้นการเลือกพิกัดน้ำหนักของ Load cell จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ต้องเลือกให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน หากเราเลือกโหลดเซลล์ที่มีพิกัดน้ำหนักน้อยเกินไป จะส่งผลกระทบกับตัวโหลดเซลล์เสียหาย หรือ ถ้าใช้พิกัดน้ำหนักมากเกินไปจะส่งผลให้ค่าน้ำหนักผิดพลาดได้ ซึ่งควรคำนวณหาค่าพิกัดน้ำหนักโหลดเซลล์ต่อตัวเสียก่อนที่จะเลือกซื้อโหลดเซลล์มาใช้งาน สิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการคำนวณหาค่าพิกัดน้ำหนักโหลดเซลล์นั่นก็คือ น้ำหนักที่ต้องการชั่ง เราต้องรู้ถึงความต้องการก่อนว่าเราต้องการชั่งอะไร,น้ำหนักที่ต้องการชั่งเท่าไหร่,ค่าความละเอียดน้ำหนักเท่าไหร่ เมื่อได้ค่าน้ำหนักที่ต้องการชั่งแล้วเราต้องรู้ค่าน้ำหนักของภาชนะสำหรับชั่งด้วย(ค่าน้ำหนักของภาชนะที่ยังไม่ได้มีการโหลดน้ำหนักใดใด) แล้วนำค่าน้ำหนักที่ต้องการชั่งมารวมกับค่าน้ำหนักของภาชนะเปล่าจะได้ค่าน้ำหนักรวม เพื่อป้องกันความเสียหายจากแรงกระแทก เช่น ในกรณีที่มีการปล่อยของลงถัง(Load) และปล่อยออกจากถังุ (Unload) เราจึงต้องเผื่อค่ารับน้ำหนักประมาณ 2 เท่าของน้ำหนักรวม(ค่า safety factor) โดยนำค่าน้ำหนักรวมที่ได้มาคูณ จากนั้นเมื่อเราได้คำนวณค่าน้ำหนักทั้งหมดแล้ว

Read More

บรรจุ(วัตถุดิบ)อย่างไรไม่ให้ขาดทุน!!?

อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้งานเกี่ยวกับงาน Packing โดยเฉพาะงานบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับมนุษย์,อาหารสำหรับสัตว์,ธัญพืชทางเกษตรและอื่นๆ ผู้ผลิตจึงต้องใส่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลกำไรของผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อประหยัดต้นทุนและลดการขาดทุน ผู้ผลิตจึงมีการตรวจสอบภายใน process ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตการแบบแบตช์(Batch) ให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และปริมาตรที่ได้ไม่ขาดและไม่เกินจนเกินไป ฉะนั้นกระบวนการบรรจุจึงเป็นสิ่งสำคัญของงาน packing ก่อนที่จะมีการบรรจุนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการชั่งน้ำหนักใส่ถุงบรรจุ(Batch Weighing) ต้องได้ค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดต่อวาล์วสูง ลดการสั่นสะเทือนในขณะบรรจุ ผู้ผลิตจึงต้องเลือกIndicatorให้เหมาะสมกับลักษณะงานนี้ ซึ่งมีครบคุณสมบัติของ AD-4401A Weighing Indicator กับการฟังก์ชั่นการตั้งค่า Set point พร้อม Status display

Read More

วิธีการ Convert โปรเจคไฟล์ด้วย Project Converter

“หากคุณใช้ Proface HMI รุ่นเก่าแล้วต้องการเปลี่ยนจอใหม่ แต่ไม่อยากเขียนโปรเจคไฟล์ใหม่ สามารถนำโปรเจคไฟล์เก่ามา convert เป็นโปรเจคไฟล์ใหม่ได้ทันที ” Project Converter ช่วยให้เรานำไฟล์ประเภท .prw (GP2000 Series) มาเปลี่ยนเป็น .prx เพื่อนำไปใช้กับ Proface HMI รุ่นใหม่ตั้งแต่รุ่น GP4000 Series ขึ้นไปได้ โดยไม่ต้องทำการเขียนโปรเจคไฟล์ใหม่ ขั้นตอนการใช้ Project Converter เตรียมโปรเจคไฟล์เดิม .prw

Read More

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน FTP ใน Proface HMI

“File Transfer Protocal หรือ FTP เป็นโปรโตคอลที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ข้อมูลระหว่าง Client และ Server” Proface HMI สามารถใช้ฟังก์ชัน FTP ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ใน USB disk หรือ SD card ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอได้ ขั้นตอนการเปิดใช้งาน -> Enable FTP เปิด Project File ที่ตั้งค่า sampling
Read More

HMI Weintek EP.1 : การติดตั้ง โปรแกรม EasyBuilder Pro

“มาเริ่มต้นเขียนจอ Touch screen Weintek ด้วยโปรแกรม EasyBuilder Pro กันเถอะ~” EasyBuilder Pro เป็นซอฟแวร์สำหรับเขียนจอ Touch screen ของ Weintek ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี! ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ไปที่เว็บไซต์ : https://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx เพื่อดาวน์โหลดซอฟแวร์ EasyBuilder Pro ต้องสมัครสมาชิกและทำการ Login จึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้ทำการแตกไฟล์ EBpro จะได้ไฟล์ Setup.exe

Read More

HMI Weintek EP.2 : มาเริ่มสร้างโปรเจค EasyBuilder Pro

“หลังจากติดตั้งโปรแกรม EasyBuilder Pro เรียบร้อยแล้ว เรามาเริ่มสร้างโปรเจค HMI Weintek กันเลย~” Create Project : ก่อนจะทำการสร้างโปรเจค เราต้องทำการออกแบบระบบ และเลือกรุ่นของจอ Weintek และ PLC ที่ต้องการเชื่อมต่อ เริ่มต้นสร้างโปรเจค HMI Weintek เปิด EasyBuilder Pro ไปที่แถบ New แล้วเลือกรุ่นจอ Weintek ที่ต้องการเขียน ผู้เขียนเลือกใช้เป็นจอรุ่น
Read More

แจ้งเตือน Alarm ผ่าน Line Notify บน HMI Weintek

“การแจ้งเตือน Line Notify ให้คุณสามารถส่งข้อความหรือการแจ้งเตือนต่างๆ จาก HMI Weintek ไปยังบัญชีหรือกลุ่มผู้ใช้ ผ่านทาง API ที่ทาง Line จัดเตรียมให้ ” Line Notify บน HMI Weintek สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงเชื่อมต่อ internet และ EasyAccess 2.0 ให้ HMI Weintek ของคุณ 1.
Read More