บริการซ่อม ให้คำปรึกษา สินค้ากลุ่ม Power Supply , Inverter , Weighing Scale , PLC , HMI พร้อมรับประกันงานซ่อม

รายละเอียดในการแจ้งซ่อม

1.ชื่อบริษัท และที่อยู่บริษัท
2.ข้อมูลการติดต่อ -ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์
3.รายการสินค้าที่จะส่งซ่อม และรายละเอียดเบื้องต้นของอาการสินค้า
4.ติดต่องาน Repair & Service Center Email : [email protected] หรือ Mobile : 089-779-3562

การรับ-ส่งสินค้า

1.รับ-ส่งฟรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.การแจ้งซ่อมลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
3.กรณีลูกค้าด่วนสามารถนำสินค้ามาที่บริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

**กรณีที่ลูกค้าอยู่นอกเหนือเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง
**เมื่อทำการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมก่อนดำเนินการ หากลูกค้าไม่ซ่อมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

***รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 089-779-3562 ฝ่ายบริการลูกค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. กรณีเคลมสินค้าตัวใหม่ หากตรวจพบว่าสินค้าเสียภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1.1 ต้องเป็นสินค้าที่ซื้อไปไม่เกิน 7 วัน (นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี และใบเสร็จ โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดบิลซื้อเป็นวันแรก)
1.2 ตรวจสินค้าแล้ว พบอาการเสียจริง
1.3 กรณี สินค้า Meanwell ต้องมี สติกเกอร์ มอก. ที่ผ่านจากทาง บริษัทฯ เท่านั้น (สีขาวแดง)
1.4 สินค้ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่เสียรูปทรงเดิม
1.5 สินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหายจากการติดตั้ง – ใช้งานที่ผิดประเภท หรือได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น แรงดันไฟผิดปกติ (ไฟตก-ไฟเกิน), สัตว์ -แมลง เป็นต้น
1.6 สินค้าต้องมีหมายเลข Serial Number ที่ตัวสินค้าชัดเจน
1.7 สินค้าต้องมีอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งกลับมาด้วย เช่น กล่อง, คู่มือ เป็นต้น
1.8 สภาพสินค้าต้องเหมือนใหม่ และไม่มีร่องรอยใดๆ ที่ตัวสินค้าและกล่องสินค้า

2. กรณีเคลมซ่อมปกติ หากตรวจพบว่าสินค้าที่เสียหายจริง และอยู่ในระยะรับประกัน สามารถส่งเคลมเพื่อซ่อม
หรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าได้ โดยมี เงื่อนไข ดังนี้
2.1 กรณี สินค้า Meanwell ต้องมี สติกเกอร์ มอก. ที่ผ่านจากทาง บริษัทฯ เท่านั้น (สีขาวแดง)
2.2 สินค้ามีสภาพสมบูรณ์ ไม่เสียรูปทรงเดิม
2.3 สินค้าต้องไม่ได้รับความเสียหายจากการติดตั้ง-ใช้งานที่ผิดประเภท หรือได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น แรงดันไฟผิดปกติ (ไฟตก-ไฟเกิน), สัตว์ -แมลง เป็นต้น
2.4 สินค้าต้องมีหมายเลข Serial Number ที่ตัวสินค้าชัดเจน

หมายเหตุ หากตรวจเช็คสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้อยู่ในระยะรับประกัน, ไม่อยู่ในเงื่อนไขตามที่ระบุ หรือไม่ใช่สินค้าจากทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยจะมีการคิดค่าบริการ
เปิดเครื่องเพื่อตรวจเช็คหาสาเหตุที่ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย, เสนอราคาค่าบริการซ่อมและค่าอะไหล่ กรณีลูกค้ายินยอมให้ทาง บริษัทฯ ตรวจเช็คสินค้านั้นๆ

***ทั้งนี้ การเคลมสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายวิศวกรบริษัทฯ***

นโยบายการยกเลิก การเปลี่ยน และการคืนสินค้า

เนื่องจากทางบริษัท เค.พี.ที. แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อลดความผิดพลาด และมุ่งหวังให้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าของ บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนตรงตามคำสั่งซื้อของท่น หากไม่ถูกต้องกรุณา แจ้งกลับภายใน 7 วันทำการ (โดยนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) หากเกินจากวันที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วนตามจำนวนที่สั่งแล้ว

กรณีคืนสินค้า

ㆍลูกค้าสามารถดำเนินการคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ โดยสินค้านั้นจะต้องมีสภาพใหม่ สมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งาน หากเกิน 7 วันที่ระบุข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนและยกเลิกสินค้าทุกกรณี

กรณีเปลี่ยนสินค้า

  • ลูกค้าสามารถดำเนินการเปลี่ยนตัวและรุ่นสินค้าได้ภายใน 15 วันทำการ โดยสินค้านั้นจะต้องมีสภาพใหม่สมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งาน หากเกิน 15 วันที่ระบุข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี

โดยนโยบายดังกล่ว จะเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของทางบริษัทด้วยดีเสมอมา

 

Download document