[Proface] การทำ Data Sampling และจัดเก็บ (Logging) ข้อมูลด้วย GP Pro Ex 4.09

” Sampling เป็นฟังก์ชันการสุ่มข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการจัดเก็บ วิเคราะห์ หรือแสดงผลในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขของการบันทึก และทำการจัดเก็บข้อมูลลงใน USB Flash Drive หรือ SD Card เพื่อดูย้อนหลังได้อีกด้วย “


ในบทความนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Sampling และบันทึกลงในตัวจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น~


STEP 1 : การตั้งค่า Data Sampling

1. หน้าต่าง Project Window -> แถบ Sampling Group List -> คลิกคำสั่ง New ->คลิกปุ่ม OK

2. แถบ Sampling -> เลือกแถบ Address -> เลือก Random -> คลิกเลือก Enable multiple data type -> เลือก Device/PLC แล้วกำหนด Address ที่ต้องการ Sampling

ตัวอย่าง Sampling Address [#INTERNAL]USR00100–00102 จำนวน 3 Word

3. เลือกแถบ Mode -> เลือกเงื่อนไขการบันทึก Sampling (ตัวอย่างนี้ใช้เป็น Constant Cycle)

  • Frequency : ความถี่ในการ Sampling ข้อมูล
  • Occurrences : จำนวน Sampling สูงสุด (เก็บลงใน SRAM)
ตัวอย่าง Sampling ข้อมูลทุกๆ 5 วินาที สูงสุด 1000 ข้อมูลลง SRAM

4. เลือกแถบ Display/Save in CSV -> คลิกเลือก Custom Settings

  • CSV Control Word Address : กำหนด Address สำหรับจ Control Sampling
  • Save in : เลือกที่จัดเก็บไฟล์

5. กำหนดรูปแบบตาราง Sampling

CSV Control Word Address กำหนดเป็น [#INTERNAL]USR00200

STEP 2 : การสร้างตาราง Sampling Display

6. เมนู Parts (P) -> คลิกเลือก Sampling Data Display (S)

7. แถบ Basic -> เลือก Group Number ของ Sampling -> กำหนดจำนวน Rows และ Columns ที่ต้องการแสดง

8. แถบ Display -> กำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร
แถบ Switch -> เพิ่มปุ่มกดสำหรับเลื่อนตาราง


STEP 3 : การสร้าง Trend Graph

9. เมนู Parts (P) -> คลิกเลือก Historical Trend Graph (H)

10. แถบ Graph -> เลือก Group Number ของ Sampling -> คลิก Channel Settings -> เลือกจำนวน Channel -> กำหนด Address ที่ต้องการแสดงบนกราฟ

11. กำหนด Source Range (ช่วง Min – Max) ของกราฟ

12. ปรับแต่งขนาด สี รูปแบบ ของกราฟเพิ่มเติมในแถบอื่นๆ


STEP 4 : การ Save Sampling (Data Logging) ลงใน USB Flash Drive / SD Card

  • ไฟล์ Save ของแต่ละ Sampling จะอยู่ใน Folder แยกกันตามแต่ละ Group Number
  • ชื่อไฟล์ Save จะมีรูปแบบ SA*****.csv ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

13. สร้างปุ่ม Word Switch สำหรับกดบันทึก Sampling โดยใช้ Address เดียวกันกับ CSV Control Word Address

ตัวอย่างใช้ [#INTERNAL]USR00200 เป็นปุ่มกดบันทึก Sampling

14. สร้าง Data Display โดยใช้ CSV Control Word Address+1 สำหรับตั้งชื่อไฟล์ -> เลือก Enable Allow Input

ตัวอย่างใช้ [#INTERNAL]USR00201 (CSV Control Word Address+1) เป็นสำหรับตั้งชื่อไฟล์ Sampling

STEP 5 : การสร้าง File Manager สำหรับจัดการไฟล์ Sampling

15. สร้าง Base Screen ใหม่ -> สร้างปุ่ม Change Screen

สร้างปุ่ม Screen Change ไป ฺBase Screen ใหม่

16. เมนู Parts (P) -> เลือก Special Data Display (P)

  • สร้าง Show CSV (C)
  • สร้าง File Manager (M)

17. กำหนดรายละเอียด Special Data Display (P) ของ Show CSV และ File Manager

18. สร้างปุ่มกด Special Switch -> เลือก File Manager Display Switch


  • การ simulation สามารถจำลอง save file ลง USB flash drive โดยโปรแกรมจะจำลอง folder ขึ้นใน computer ทำให้เราสามารถดูผลการ simulation ได้ซึ่งจะอยู่ใน C:\ProgramData\Pro-face\GP-Pro EX 4.09\Simulator\USBHD00
ตัวอย่างไฟล์ .csv จากการ Sampling ข้อมูล

สามารถดาวน์โหลดโปรเจคไฟล์ตัวอย่างได้ตามลิงค์นี้ : http://bit.ly/2yMBMo5


” สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไขการการใช้งาน Sampling ให้เหมาะสมกับลักษณะงานต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้งาน “

แชร์