[Proface] การใช้แจ้งเตือน Alarm และ Save Alarm เป็นไฟล์ .CSV ด้วย GP Pro Ex 4.09

“ Alarm เป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนถึงสภาวะการทำงานที่ไม่ปกติของเครื่องจักร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถ Save Alarm เป็นไฟล์ .csv ลงใน USB Flash Drive หรือ SD Card เพื่อดูย้อนหลังได้อีกด้วย ” ในบทความนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Alarm และบันทึกลงในตัวจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น~ STEP 1 : การตั้งค่า Alarm 1. หน้าต่าง Project Window

Read More

[Proface] การใช้งาน Security Function ตั้งรหัส Password ให้จอ Proface HMI

” เราสามารถกำหนดการเข้าถึง Object ต่างๆบนจอ เช่น การล็อคปุ่มกด หรือการป้อนค่าพารามิเตอร์ โดยใช้รหัสผ่าน หรือกำหนดสิทธิ์เฉพาะผู้มีระดับการใช้งานที่กำหนดเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานได้ “ Proface HMI สามารถกำหนดให้สิทธิ์ผู้ใช้งานโดยใช้ระดับ Level โดยสามารถกำหนดได้สูงสุด 15 Level โดย Level ที่สูงกว่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงใน Level ที่ระดับต่ำกว่าได้ STEP 1 : กำหนด Level ของผู้ใช้งาน 1.

Read More

[Proface] การเชื่อมต่อ Fuji Temp Controller ผ่าน Modbus RS-485

“ Fuji Temperature Controller เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่มีฟังก์ชันในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้ โดยใช้ Protocol Modbus RS-485 ” STEP 1 : ตั้งค่า Fuji Temp Controller สามารถดาวน์โหลด User’s Manual และ Modbus Address ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้FUJI Doc Google Drive กดปุ่ม SEL ค้างไว้

Read More

[Proface] การตั้งค่า Ethernet IP Address จอ Proface

Proface HMI มี Port รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet เพียงกำหนด ip address ของจอ Proface ให้ตรงกับ Network ที่ต้องการใช้งาน STEP 1 : Offline Mode หากมีแถบแสดง Error Bar ให้กดเลือกเมนูเพิ่มเติม หากไม่มี Error Bar ให้เข้า Offline Mode โดยกดทแยงมุมภายใน

Read More

[Proface] เปลี่ยน PC ให้เป็น HMI Proface ด้วย WinGP

“ อยากทดสอบโปรแกรม HMI Proface ที่เขียนด้วย GP Pro Ex ว่าทำงานได้ตามที่ออกแบบหรือไม่ สามารถจำลองผ่าน PCได้เลย และทดสอบได้ ฟรี!!! ” ….. WinGP เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจำลอง PC ให้เป็นจอ HMI โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับ PLC หรือ device ต่างๆผ่านทาง port serial หรือ ethernet port ได้ การติดตั้งโปรแกรม

Read More