[Proface] การใช้แจ้งเตือน Alarm และ Save Alarm เป็นไฟล์ .CSV ด้วย GP Pro Ex 4.09

“ Alarm เป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนถึงสภาวะการทำงานที่ไม่ปกติของเครื่องจักร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถ Save Alarm เป็นไฟล์ .csv ลงใน USB Flash Drive หรือ SD Card เพื่อดูย้อนหลังได้อีกด้วย ” ในบทความนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Alarm และบันทึกลงในตัวจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น~ STEP 1 : การตั้งค่า Alarm 1. หน้าต่าง Project Window

Read More