Magnetic Contactor กับ Control Relay ต่างกันอย่างไร?

Story Control Relay&Magnetic Contactor การเลือกใช้งาน นำมาใช้แทนกัน จะได้หรือไม่? Control Relay รีเลย์ควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก สามารถสวิตซ์สั่งงานด้วยอินพุตต่างๆ เช่น PLC, Timer, Limit Switch หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ เพื่อควบคุมโหลดทางไฟฟ้า โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดวงจรในการตอบสนองต่อสัญญาณอินพุต หรือก็คือเมื่อขดลวดได้รับพลังงานก็จะสร้างสนามแม่เหล็กที่ดึงดูดชุดหน้าสัมผัส เพื่อควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าไปยังโหลด เนื่องจากมีโครงสร้างที่คล้ายๆแมกเนติกคอนแทคเตอร์จึงทนทานต่อสภาพอากาศและอุณหภูมิที่สูงได้ ทั้งยังถูกออกแบบให้ใช้ในงานเฉพาะและในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน เหมาะสำหรับ การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมแสงสว่าง หรือการควบคุมอุณหภูมิ Magnetic Contactor สวิตช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้ในระบบควบคุมโหลดไฟฟ้ากำลังสูง

Read More