[Proface] การใช้งาน Security Function ตั้งรหัส Password ให้จอ Proface HMI

” เราสามารถกำหนดการเข้าถึง Object ต่างๆบนจอ เช่น การล็อคปุ่มกด หรือการป้อนค่าพารามิเตอร์ โดยใช้รหัสผ่าน หรือกำหนดสิทธิ์เฉพาะผู้มีระดับการใช้งานที่กำหนดเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานได้ “ Proface HMI สามารถกำหนดให้สิทธิ์ผู้ใช้งานโดยใช้ระดับ Level โดยสามารถกำหนดได้สูงสุด 15 Level โดย Level ที่สูงกว่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงใน Level ที่ระดับต่ำกว่าได้ STEP 1 : กำหนด Level ของผู้ใช้งาน 1.

Read More

[Proface] การตั้งค่า Ethernet IP Address จอ Proface

Proface HMI มี Port รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet เพียงกำหนด ip address ของจอ Proface ให้ตรงกับ Network ที่ต้องการใช้งาน STEP 1 : Offline Mode หากมีแถบแสดง Error Bar ให้กดเลือกเมนูเพิ่มเติม หากไม่มี Error Bar ให้เข้า Offline Mode โดยกดทแยงมุมภายใน

Read More

[Proface] เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ PC ให้เป็น HMI Proface ด้วย WinGP

“ อยากทดสอบโปรแกรม HMI Proface ที่เขียนด้วย GP Pro Ex ว่าทำงานได้ตามที่ออกแบบหรือไม่ สามารถจำลองผ่าน PCได้เลย และทดสอบได้ ฟรี!!! ” WinGP เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจำลอง PC ให้เป็นจอ HMI โดยสามารถติดต่อสื่อสารกับ PLC หรือ device ต่างๆผ่านทาง port serial หรือ ethernet port ได้ STEP 1

Read More