[New Product] Indicator – 320S

320S High Performance

     หัวอ่านสำหรับงานชั่งน้ำหนักชนิดประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับงานควบคุมและงานชั่งน้ำหนักโดยเฉพาะ เช่น เครื่องชั่งบรรจุ เครื่องตรวจสอบค่าน้ำหนัก เครื่องชั่งรถบรรทุก เป็นต้น มีพอร์ทสื่อสารแบบ RS-232/RS-485 Modbus ในตัว ตั้งค่าพารามิเตอร์ผ่านเว็บบาวเซอร์ รองรับบันทึกข้อมูลลง USB (Data logger) สามารถแสดงค่าแรงดันเอาต์พุตของโหลดเซลล์ (mV/V) ง่ายสำหรับการบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

  • A/D ประสิทธิภาพสูง ความไวอินพุต 0.35 μVD
  • รองรับสัญญาณของโหลดเซลล์ตั้งแต่ 0.0mV/V – 4 mV/V
  • ความเร็วในการอ่านค่าน้ำหนัก 360 ครั้ง/วินาที
  • มีโหมดการชั่งในตัวทั้งแบบ batching และ dosing (การเติมวัตถุ)
  • มีระบบการปล่อยวัสดุชั่งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ
  • แสดงค่าน้ำหนักรวม และ จำนวนครั้งในการชั่ง
  • มีพอร์ทสื่อสารแบบ RS232/RS485 Modbus
  • รองรับเครื่องบันทึกข้อมูล USB (สูงสุด 16GB)
  • มีปฏิทินในตัว (RTC : Real Time Clock)
  • หน้าจอแสดงผล LED 6 หลัก
แชร์