[Vishay] แนะนำ EDOC : สารเคลือบป้องกันการกัดกร่อน

EDOC
Electrodeposited organic coating
การเคลือบป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโหลดเซลล์

เหมาะกับผลิตภัณฑ์ชั่งน้ำหนักที่หลากหลายและการใช้งานเฉพาะทาง
ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งต้องเผชิญกับการกัดกร่อน การเสียดสี
และภัยคุกคามอื่นๆ อย่างรุนแรง เช่น การลอก การแตกร้าว หรือการบิ่น
ทนทานต่อปุ๋ยเคมี คลอรีน ซัลเฟอร์ น้ำเค็ม มูลสัตว์ โคลน และสารรุนแรงอื่นๆ

เหมาะสำหรับงาน

  • เครื่องชั่งสารเคมี
  • เครื่องชั่งอาหาร
  • เครื่องชั่งอุปกรณ์การเกษตร
  • เครื่องชั่งใช้งานทางทะเล

EDOC เริ่มการผลิตในปี 2007 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโหลดเซลล์ที่เคลือบ EDOC
ก็ถูกนำมาใช้ในเครื่องจักรประมาณ 500,000 เครื่อง ตลอดระยะเวลา 15 ปี
ไม่มีการคืนสินค้าเนื่องจากปัญหาการเคลือบ EDOC

แชร์