Training & Workshop

เทรนนิ่งกับ K.P.T. ดีอย่างไร?

เราพัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนตั้งแต่ระดับเริ่มตั้นถึงขั้นสูง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำไปพัฒนาใช้งานได้จริง โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้ง เครื่องมือ สื่อการสอน และวิธีปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพ

  • ฟรีค่าลงทะเบียน !
  • ฟรีอาหารว่าง !
  • ฟรีอาหารกลางวัน !
  • ชุดฝึกพร้อม !

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 088-088-1205 (คุณพนิดา)

ภาพบรรยากาศ

ตารางเทรนนิ่ง (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ / หากท่านไม่ได้รับอีเมล์หรือมีข้อสงสัยแต่ประการใด กรุณาติดต่อเรา [email protected] หรือ 088-088-1205

ไม่มีเวลา? ไม่สะดวกเดินทาง? เรามี Online Training!