[Proface] การใช้งาน Security Function ตั้งรหัส Password ให้จอ Proface HMI

” เราสามารถกำหนดการเข้าถึง Object ต่างๆบนจอ เช่น การล็อคปุ่มกด หรือการป้อนค่าพารามิเตอร์ โดยใช้รหัสผ่าน หรือกำหนดสิทธิ์เฉพาะผู้มีระดับการใช้งานที่กำหนดเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานได้ “ Proface HMI สามารถกำหนดให้สิทธิ์ผู้ใช้งานโดยใช้ระดับ Level โดยสามารถกำหนดได้สูงสุด 15 Level โดย Level ที่สูงกว่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงใน Level ที่ระดับต่ำกว่าได้ STEP 1 : กำหนด Level ของผู้ใช้งาน 1.

Read More