IMV Corporation

ผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของโลกในด้านการทดสอบการสั่นสะเทือนและระบบการวัดที่
มีความน่าเชื่อถือสูง ด้วยเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงจากประเทศญี่ปุ่น

Vibration Measuring Systems

Portable off-line monitor system(แบบพกพา)

SmartVibro
VM4424S / VM4424H / VM3024H

Features:

– เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน แบบพกพา
– เป็นเครื่องมือวัดแบบพกพาสะดวก ใช้งานง่ายเพียงแค่ใส่ถ่านAA
– สามารถตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักร เช่น Motor , Blower และ Pump
– สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ 3 พารามิเตอร์พร้อมกัน ได้แก่ Acceleration (ความเร่ง), Velocity (ความเร็ว) และ Displacement (ระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการสั่นสะเทือน)
– ลดเวลาการทำงาน รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวัดหลายครั้งได้
– สามารถบันทึกค่าแบบ waveform โดยการบันทึกผ่านหน่วยความจำแบบ SD Card และสามารถโอนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และ เปิดดูข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel (เฉพาะรุ่น High-end)
– มีฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์สัญญาณทางความถี่ (FFT analysis function) เพื่อช่วยในการแยกแยะความเสียหายของเครื่องจักร (เฉพาะรุ่น High-end)
– หน้าจอเป็นแบบ touch screen สะดวกต่อการใช้งาน รวมถึง ไฟ black light ง่ายต่อการอ่านในที่ที่มีแสงน้อย

Click here to more information

CardVibro Air2
VM2012

Features:

– เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน แบบไร้สาย
– เป็นเครื่องมือวัดแบบไร้สาย และพกพาสะดวก
– สามารถตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักร เช่น Motor , Blower , Pump, Turbine, Generator, Mixer and Centrifuge
– สามารถตรวจวัดค่าและแสดงผลพร้อมกัน ดังนี้ Acceleration (ความเร่ง), Velocity (ความเร็ว) และ Displacement (ระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการสั่นสะเทือน) รวมถึง Envelope acceleration ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Bearing
– ใช้งานร่วมกับ Android Tablet PC และเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบ WiFi
– ตัวเซนเซอร์มีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งเพื่อทำการวัดในพื้นที่แคบๆได้
– มีฟังก์ชั่นการประเมินผล โดยอ้างอิงกับ ISO-10816 (JIS-B-0906) ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินว่าเครื่องจักรอยู่ในสถานะใด เช่น Good, Fair, Caution และ Danger เป็นต้น
– สามารถบันทึกผลที่ได้จากการวัดลงใน Tablet ได้ และ สามารถถ่ายโอนไปยัง PC โดยใช้ร่วมกับ Data Management Software

Click here to more information

Permanently online vibration monitoring system(แบบติดตั้ง)

DC4-20mA Output
Accelerometer

VP-420 / VP-422

Features:

– ขนาดเล็กน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายด้วยสกรูเพียงตัวเดียว
– สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ Acceleration(ความเร่ง) VP-422 และ Velocity(ความเร็ว) VP-420 สามารถหาจุดบกพร่องอย่างง่ายดาย
– เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่กำลังหมุนเช่น ปั๊ม หรือ เครื่องเป่าลม เมื่อต่อสายของเซนเซอร์ไปยังหน้าจอแสดงผล Function การ Monitoring ก็ใช้งานได้
– วิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่แม่นยำสามารถใช้ได้หากเชื่อมต่อกับตัววิเคราะห์ FFT (ใช้ DC 24 V)
– เชื่อมต่อโดยตรงกับ PLC DCS ไม่จำเป็นต้องติดบนผนัง
– สัญญาณแปรผันตามสภาพแวดล้อมรอบข้าง waveform output หรือ waterproof สามารถใช้ได้
– มีตัวเลือกที่ง่ายต่อการตั้งค่า

Click here to more information

AC Accelerometer
VP-100 and HS535

Features:

– ขนาดเล็กน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายด้วยสกรูเพียงตัวเดียว
– สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 2 ค่า Acceleration(ความเร่ง) และ Velocity(ความเร็ว)
– เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่กำลังหมุนเช่น ปั๊ม หรือ เครื่องเป่าลม เมื่อต่อสายของเซนเซอร์ไปยังหน้าจอแสดงผล Function การ Monitoring ก็ใช้งานได้
– วิเคราะห์การสั่นสะเทือนที่แม่นยำสามารถใช้ได้หากเชื่อมต่อกับตัววิเคราะห์ FFT (ใช้ DC 24 V)
– ใช้ร่วมกับตัวแปลงสัญญาณ HS535 ให้เป็น 4-20 mA และเชื่อมต่อกับ PLC
– สัญญาณแปรผันตามสภาพแวดล้อมรอบข้าง waveform output หรือ waterproof สามารถใช้ได้
– มีตัวเลือกที่ง่ายต่อการตั้งค่า