วิธีการใช้งาน

 1. ค้นหาสินค้าที่กล่อง Search
 2. ระบุจำนวนสินค้าทีต้องการ
  2.1 กรณี Stock สินค้าติดลบ (-) คือสินค้านี้มีการสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อรอรับเข้า
 3. กดปุ่ม Add Selected To Cart (สินค้าจะถูกเพิ่มเข้าตะกร้า แต่คุณยังสามารถเลือกสินค้าได้อีก)
 4. กดปุ่มตะกร้า เพื่อ View card หรือ Check cart
 5. กดปุ่ม View Card เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าและราคา
 6. กดปุ่ม Checkout (หากยังไม่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้สามารถกดปุ่ม Save Cart ไว้ก่อนได้)
 7. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม Place Order เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (กรณีต้องการไฟล์เอกสารเสนอราคา กดปุ่ม Download Quotetion)
 • การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ กรุณารอรับอีเมล์ยืนยันสินค้าจากเจ้าหน้าที่
  1. ไปที่เมนู My Account
  2. กดปุ่ม Orders 

  ความหมายสถานะ

  • On hold – รอดำเนินการ
  • Processing – กำลังดำเนินการ
  • Complete – การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
  • Cancel – ยกเลิกการสั่งซ์้อ
 1. ไปที่ My Account เลือกหัวข้อ Order
 2. กดปุ่ม View (เฉพาะ Order ที่มีสถานะ Completed เท่านั้น)
 3. กดปุ่ม Order again เพื่อทำการสั่งซื้ออีกครั้ง
 4. ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า จำนวนและราคา แล้วกดปุ่ม Preceed to CheckOut
 5. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกดปุ่ม Place Order เพื่อทำการสั่งซื้อ
 1. ไปที่ My Account คลิกเลือก Saved Card
 2. คลิกเลือก Card Name ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Restore Card เพื่อเข้าไปสั่งซื้อสินค้าต่อได้เลย

คำถามที่พบบ่อย (F.A.Q.)

ในกรณีท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถแจ้งผ่าน Line@ : @kpt1993 ได้เลย โดยท่านต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อของท่าน
2. ตำแหน่งของท่าน
3. ชื่อบริษัท
4. กรณีเป็นนิติบุคคลส่งสำเนา ภพ.20 / กรณีบุคคลธรรมดาส่งสำเนาบัตรประชาชน โดยขีดคร่อม “ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนระบบ WOS”

ทางเจ้าหน้าที่จะทำการดำเนินการให้ท่านภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากท่านแล้ว

ในกรณีท่านต้องการเปลี่ยนอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ท่านสามารถแจ้งผ่าน Line@ : @kpt1993 ได้เลย โดยท่านต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อของท่าน
2. ตำแหน่งของท่าน
3. ชื่อบริษัท
4. กรณีเป็นนิติบุคคลส่งสำเนา ภพ.20 / กรณีบุคคลธรรมดาส่งสำเนาบัตรประชาชน โดยขีดคร่อม “ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนระบบ WOS”

ทางเจ้าหน้าที่จะทำการดำเนินการให้ท่านภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากท่านแล้ว

ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู  My Account > Additional Email และทำการเพิ่มอีเมล์ได้เลยทันที

กรณีสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อแสดง Stock สินค้าเป็น “0” ท่านยังสามารถสั่งซื้อผ่านระบบ WOS ได้ตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้ง Lead Time ของสินค้าที่ท่านสั่งไปทางอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้หาก Lead Time นานกว่าวันที่ท่านต้องการ

“หากท่านติดปัญหาในการใช้งาน Add LINE และแจ้งเราได้ทันที เราจะช่วยเหลือท่านอย่างดีที่สุด”