โปรโมชั่น “โหลดเซลล์แบบ Single Point”

รายละเอียดสินค้า

สเปค

  • FAS42-100kg : Single point,cap.100kg,AL,2.0mVN
  • FAS42-30kg : Single point,cap.30kg,AL,2.0mVN

 

แชร์