สัมมนา“การออกแบบและประยุกต์ใช้งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนักในภาคอุตสาหกรรม”

K.P.T. Machinery (1993) Co.,Ltd. ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มเครื่องชั่ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน, การบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องชั่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องชั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ต้องขอขอบคุณลูกค้าและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือทำให้งานประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-17.00 น.

ณ อาคารฝึกอบรมบริษัท เค.พี.ที. แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด

แชร์