[Proface] การตั้งค่า Ethernet IP Address จอ Proface

Proface HMI มี Port รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Ethernet เพียงกำหนด ip address ของจอ Proface ให้ตรงกับ Network ที่ต้องการใช้งาน STEP 1 : Offline Mode หากมีแถบแสดง Error Bar ให้กดเลือกเมนูเพิ่มเติม หากไม่มี Error Bar ให้เข้า Offline Mode โดยกดทแยงมุมภายใน

Read More