บรรจุ(วัตถุดิบ)อย่างไรไม่ให้ขาดทุน!!?

อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้งานเกี่ยวกับงาน Packing โดยเฉพาะงานบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับมนุษย์,อาหารสำหรับสัตว์,ธัญพืชทางเกษตรและอื่นๆ ผู้ผลิตจึงต้องใส่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลกำไรของผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อประหยัดต้นทุนและลดการขาดทุน ผู้ผลิตจึงมีการตรวจสอบภายใน process ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตการแบบแบตช์(Batch) ให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และปริมาตรที่ได้ไม่ขาดและไม่เกินจนเกินไป ฉะนั้นกระบวนการบรรจุจึงเป็นสิ่งสำคัญของงาน packing ก่อนที่จะมีการบรรจุนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการชั่งน้ำหนักใส่ถุงบรรจุ(Batch Weighing) ต้องได้ค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดต่อวาล์วสูง ลดการสั่นสะเทือนในขณะบรรจุ ผู้ผลิตจึงต้องเลือกIndicatorให้เหมาะสมกับลักษณะงานนี้ ซึ่งมีครบคุณสมบัติของ AD-4401A Weighing Indicator กับการฟังก์ชั่นการตั้งค่า Set point พร้อม Status display

Read More

วิธีการ Convert โปรเจคไฟล์ด้วย Project Converter

“หากคุณใช้ Proface HMI รุ่นเก่าแล้วต้องการเปลี่ยนจอใหม่ แต่ไม่อยากเขียนโปรเจคไฟล์ใหม่ สามารถนำโปรเจคไฟล์เก่ามา convert เป็นโปรเจคไฟล์ใหม่ได้ทันที ” Project Converter ช่วยให้เรานำไฟล์ประเภท .prw (GP2000 Series) มาเปลี่ยนเป็น .prx เพื่อนำไปใช้กับ Proface HMI รุ่นใหม่ตั้งแต่รุ่น GP4000 Series ขึ้นไปได้ โดยไม่ต้องทำการเขียนโปรเจคไฟล์ใหม่ ขั้นตอนการใช้ Project Converter เตรียมโปรเจคไฟล์เดิม .prw

Read More

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน FTP ใน Proface HMI

“File Transfer Protocal หรือ FTP เป็นโปรโตคอลที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ข้อมูลระหว่าง Client และ Server” Proface HMI สามารถใช้ฟังก์ชัน FTP ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ใน USB disk หรือ SD card ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอได้ ขั้นตอนการเปิดใช้งาน -> Enable FTP เปิด Project File ที่ตั้งค่า sampling
Read More