บรรจุ(วัตถุดิบ)อย่างไรไม่ให้ขาดทุน!!?

อุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้งานเกี่ยวกับงาน Packing โดยเฉพาะงานบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสำหรับมนุษย์,อาหารสำหรับสัตว์,ธัญพืชทางเกษตรและอื่นๆ ผู้ผลิตจึงต้องใส่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลกำไรของผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อประหยัดต้นทุนและลดการขาดทุน ผู้ผลิตจึงมีการตรวจสอบภายใน process ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตการแบบแบตช์(Batch) ให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และปริมาตรที่ได้ไม่ขาดและไม่เกินจนเกินไป ฉะนั้นกระบวนการบรรจุจึงเป็นสิ่งสำคัญของงาน packing ก่อนที่จะมีการบรรจุนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการชั่งน้ำหนักใส่ถุงบรรจุ(Batch Weighing) ต้องได้ค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดต่อวาล์วสูง ลดการสั่นสะเทือนในขณะบรรจุ ผู้ผลิตจึงต้องเลือกIndicatorให้เหมาะสมกับลักษณะงานนี้ ซึ่งมีครบคุณสมบัติของ AD-4401A Weighing Indicator กับการฟังก์ชั่นการตั้งค่า Set point พร้อม Status display

Read More

[Proface] วิธีการ Convert โปรเจคไฟล์ด้วย Project Converter

“หากคุณใช้ Proface HMI รุ่นเก่าแล้วต้องการเปลี่ยนจอใหม่ แต่ไม่อยากเขียนโปรเจคไฟล์ใหม่ สามารถนำโปรเจคไฟล์เก่ามา convert เป็นโปรเจคไฟล์ใหม่ได้ทันที ” Project Converter ช่วยให้เรานำไฟล์ประเภท .prw (GP2000 Series) มาเปลี่ยนเป็น .prx เพื่อนำไปใช้กับ Proface HMI รุ่นใหม่ตั้งแต่รุ่น GP4000 Series ขึ้นไปได้ โดยไม่ต้องทำการเขียนโปรเจคไฟล์ใหม่ ขั้นตอนการใช้ Project Converter เตรียมโปรเจคไฟล์เดิม .prw

Read More

[Proface] ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลผ่าน FTP ใน Proface HMI

“File Transfer Protocal หรือ FTP เป็นโปรโตคอลที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ข้อมูลระหว่าง Client และ Server” Proface HMI สามารถใช้ฟังก์ชัน FTP ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ใน USB disk หรือ SD card ที่เชื่อมต่อกับหน้าจอได้ ขั้นตอนการเปิดใช้งาน -> Enable FTP เปิด Project File ที่ตั้งค่า sampling
Read More