แจ้งเตือน Alarm ผ่าน Line Notify บน HMI Weintek

“การแจ้งเตือน Line Notify ให้คุณสามารถส่งข้อความหรือการแจ้งเตือนต่างๆ จาก HMI Weintek ไปยังบัญชีหรือกลุ่มผู้ใช้ ผ่านทาง API ที่ทาง Line จัดเตรียมให้ ”


Line Notify บน HMI Weintek สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงเชื่อมต่อ internet และ EasyAccess 2.0 ให้ HMI Weintek ของคุณ

1. ตัวอย่างการสร้าง Line Notify

ให้คุณทำการ new project file ขึ้นมาใหม่

ตัวอย่างนี้ผู้เขียนเลือกเป็น cMT-SVR เนื่องจากติดตั้ง EasyAccess 2.0 ไว้แล้ว

ตัวอย่างนี้ใช้ Toggle switch เป็นตัว trigger bit alarm

ทำการสร้าง Alarm โดยไปที่แถบ Data/History -> เลือก Event (Alarm) Log จากนั้นคลิกปุ่ม New เพื่อสร้าง Alarm ใหม่

ทำเครื่องหมายถูก Push notification (EasyAccess 2.0) กำหนดเงื่อนไข Alarm

ตัวอย่างนี้ใช้เงื่อนไขเมื่อ Toggle Switch เปลี่ยนจาก OFF -> ON

ไปที่แถบ Message พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือน เช่น “ Test Line Notify ”

ทำการสร้าง QR code เพื่อใช้เข้าระบบ Line โดยไปที่แถบ Object -> เลือก Barcodes -> WeChat Barcode Display

หน้าต่าง New 2D Barcode Display Object ให้คลิกปุ่ม OK (ไม่แนะนำให้ปรับแก้ไข)

วาง QR code ลงพื้นที่ว่างของหน้าจอ แล้วทำการ download project file ลง HMI

2. การทดสอบ Line Notify

ไปที่หน้าจอ HMI

สแกน QR code ที่สร้างไว้บนหน้าจอ HMI

คลิกตามลิงค์ URL ที่ปรากฎขึ้น

Login with LINE เพื่อเข้าสู่ระบบตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

เลือกผู้ใช้หรือกลุ่มที่ต้องการให้รับการแจ้งเตือน

ทดสอบการแจ้งเตือนโดยกดปุ่ม Toggle Switch เปลียนจาก OFF -> ON

จะได้รับข้อความแจ้งเตือน Alarm ผ่าน Line Notify เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ~