ยิ่งซื้อ ยิ่งแถม!!

เมื่อสั่งซื้อ Relay Schneider (หน้าดำ) ครบ 100 ตัว รุ่น

  • RXM2AB : Miniature plug-in relay – Schneider Electric (Zelio RXM)
  • RXM4AB : Miniature plug-in relay – Schneider Electric (Zelio RXM)
  • RXM2LB : Miniature plug-in relay – Schneider Electric (Zelio RXM)
  • RXM4LB : Miniature plug-in relay – Schneider Electric (Zelio RXM)

รับฟรี !! Relay Schneider (หน้าขาว) จำนวน 10 ตัว รุ่น

  • RXM2AB2P7-W
    : miniature plug-in relay – Zelio RXM – 2 C/O – 230 V AC – 12 A – with LED

โปรโมชั่น เริ่ม!ตั้งแต่วันนี้จนกว่าของจะหมด